Galaktyka – wikipedia, wolna encyklopedia artrite reumatóide wikipedia

Bezpośrednie wyznaczenie masy galaktyki jest mo wliwe w układach podwójnych galaktyk oraz z obserwacji ruchu gwiazd lub gromad kulistych, obiegających w dużych odległościach centrum galaktyki, ile znana jest odległość do niej. Uproszczona analiza polega artrite femoropatelar icd 10 na założeniu, cae cała masa galaktyki skoncentrowana jest w jej centrum. Wtedy przyspieszenie grawitacyjne w punkcie odległym od niego o R wynosi g = v 2 / R = GM galão / R 2, {\ displaystyle g = v ^ {2} / R = G \; M _ {\ mathrm {gal}} / R ^ {2},} gdzie v jest prędkością, z jaką obiekty na odległości R obiegają środek galaktyki, a G jest newtonowską stałą grawitacji. Po przekształceniach otrzymujemy, iż masa galaktyki wynosi w przybliżeniu M g a l ≃ R v 2 / G. {\ displaystyle M} {\ mathrm {gal}} \ simeq Rv ^ {2} / G.}

Masy największych galaktyk eliptycznych wynoszą około 10 14 pessoas Słońca [1], najmniejszych natomiast nie artrite health associates siracusa przekraczają 10 6 M ⊙. {\ displaystyle M} {\ odot}.} Masy galaktyk spiralnych zawierają się w przedziale od 10 8 do 10 12 mas słonecznych. W przypadku galaktyk nieregularnych ich ey wynoszą od 10 8 do 10 10 M ⊙. {\ displaystyle M _ {\ odot}.}

W galaktykach spiralnych jej ramiona mają kształt spirali logarytmicznej, kształt ten wynika z zaburzenia jednorodnie rotującej masy gwiazd. Podobnie jak gwiazdy, ramiona spiralne również rotują, ale obracają się ze stałą prędkością kątową. Oznacza to, ge gwiazdy wchodzą eu wychodzą z ramion spiralnych. Ramiona spiralne można rozumieć jako obszary o zwiększonej gęstości – fale gęstości. Gwiazdy wchodząc w ramiona spiralne zwalniają, tworząc obszar o zwiększonej gęstości. Jest to podobne do „fali” zwalniających samochodów wzdłuż autostrady. Ramiona są widoczne, ponieważ większa gęstość anéis articulados para dedos artríticos ułatwia proces formowania się gwiazd i powstawania młodych jasnych gwiazd.

Tylko niewielki procent galaktyk istieje jako obiekty niezwiązane, nazywane są uma “galaktykami pola”. W większości galaktyki są związane grawitacyjnie z innymi galaktykami. Wokół dużych galaktyk często orbitują mniejsze galaktyki satelitarne. Struktury zawierające do 50 galaktyk nazywa się grupami galaktyk, a węsszeze struktury zawierające wiele tysięcy galaktyk wewnątrz rozmiarów kilku megaparseków (10 6 pc) są nazywane gromadami galaktyk. Supergromady galaktyk są ogromnymi zbiorowiskami galaktyk zawierającymi dziesiątki tysięcy galaktyk. Powyżej tej skali odległości uważa się, We Wszechświat jest jednorodny.

Nasza galaktyka jest członkiem artrite wikipedia Grupy Lokalnej, te amo dominuje razem z Galaktyką Andromedy. Grupa Lokalna zawiera ponad 50 galaktyk na obszarze około jednego megaparseka (10 6 pc). Grupa Lokalna jesus jedynie niewielką częścią Supergromatic Lokalnej znanej też jako Supergromada com Pannie. W centro da cidade Supergromady znajduje się galaktyka M87.

Zderzenie galaktyk to zjawisko astronomiczne, które zachodzi, gdy dwie lub więcej galaktyk nachodzi nie siebie, zaburzając nawzajem, swoje pola grawitacyjne. Proces taki trwa zwykle setki milionów lat i często prowadzi do połączenia się galaktyk w jedną. Zderzenie takie nie stanowi jednak totalnej katastrofy. Podczas kolizji galaktyk rzadko dochodzi zderzeń gwiazd, ze względu na ogromne odległości, które je dzielą. Ponadto gdy galaktyki zachodzą na siebie, w wyniku łączenia się zawartych w nich obłoków gazu i piłu powstają nowe gwiazdy.

Przykładem zderzenia galaktyk jest para galaktyk odkryta w 1785 roku przez Williama Herschela. Są a NGC 4038 i NGC 4039 w gwiazdozbiorze Kruka, tak zwane „Czułki” (ang. Antenas). Nazwa pochodzi od charakterystycznego arthritis urica kształtu tej pary galaktyk: ich jądra znajdują się bardzo blisko, a zdeformowane ramiona spiralne tworzą długie, a zakrzywione pasma gwiazd odchodzące od nich w dwie strony, a przypominające czułki owada. Podobną spektakularną parą zderzających się galaktyk są tzw. “Myszy” (NGC 4676).

W 1610 Galileusz ułył teleskopu do obserwacji Drogi Mlecznej i odkrył, ske składa się seronegative spondyloarthropathy icd 10 ona z ogromnej liczby słabych gwiazd. Immanuel Kant w traktacie z 1755 roku, opiejąc się na wcześniejszej pracy astronoma Thomasa Wrighta, właściwie przypuszczał, gale galaktyka może być obracającym się ciałem zbudowanym z ogromnej ilości gwiazd związanych grawitacyjne. Powstały dysk gwiazd mógłby być widoczny na niebie jako pasmo gwiazd. Kant przypuszczał również, obse obserwowalne mgławice mogą być oddzielnymi galaktykami.

To promieniowanie poprawiło obraz naszej galaktyki, ponieważ nie było absorbowane przez pył, a obserwacja przesunięcia długości fali w oparciu o zjawisko Dopplera pozwoliła ustalić prędkości gazu w Galaktyce. Te obserwacje potwierdziły rotację naszej galaktyki wokół jej centrum. Z chwilą udoskonalenia teleskopów radiowych obserwacje gazu wodorowego mogły być dokonane również dla innych galaktyk. W latach 70. XX exercícios para artrite do joelho wieku pdf zdano sobie sprawę, cae całkowita widoczna masa nie zgadza się z danymi z rotacji galaktyk, co doprowadziło do idei ciemnej materii.